Dodaj własną ofertę

 

Osoby zainteresowane zamieszczeniem na stronie www.biznes.um.lomza.pl oferty posiadanej działki inwestycyjnej, przestrzeni biurowej lub hali przemysłowej przeznaczonej na  prowadzenie działalności gospodarczej, prosimy o wypełnienie i podpisanie wybranego z poniższej listy formularza i przesłanie skanu dokumentu na adres cop@um.lomza.pl  bądź tradycyjną pocztą: Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14,  (pok. 124), Łomża.

Za treść ogłoszenia odpowiada ogłoszeniodawca

 

HALA PRZEMYSŁOWAZgłoszenie: hale, magazyny, itp.

PRZESTRZEŃ BIUROWAZgłoszenie: pomieszczenia biurowe

DZIAŁKA INWESTYCYJNAZgłoszenie: teren inwestycyjny