Strefa Aktywności Gospodarczej w Łomży

Strefa  Aktywności  Gospodarczej  to obszar o powierzchni około 220 ha położony w rejonie ulic Wojska Polskiego i Meblowej przy drodze krajowej nr 61, w pobliżu węzła Łomża Zachód międzynarodowej drogi E67 Via Baltica. Teren przeznaczony jest na produkcję i usługi zgodnie z zapisami obowiązującego na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Tereny Inwestycyjne - Łomża