Park Przemysłowy Łomża

Atrakcyjne warunki do prowadzenia biznesu

O nas

Park Przemysłowy Łomża jest jednoosobową spółką samorządową, której właścicielem jest Miasto Łomża. Stanowi spójny element szeregu działań podjętych przez władze samorządowe miasta Łomża mające na celu stworzenie przestrzeni niezbędnej dla wsparcia i rozwoju inicjatyw gospodarczych oraz poprawy atrakcyjności gospodarczej miasta. Park Przemysłowy Łomża jest nowoczesną Instytucją Otoczenia Biznesu o różnych funkcjach, wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na wiedzy, umiejętnościach i aktywności mieszkańców subregionu łomżyńskiego.

Lokalizacja

Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta Łomża, przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 166 w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego. Lokalizacja zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną ze wszystkimi miastami północno-wschodniej Polski oraz Gdańskiem, Olsztynem i Warszawą.

Dogodną komunikację zapewniają drogi krajowe DK61( Warszawa – Augustów ), DK64 ( Łomża – Białystok ) orazDK63 łącząca Węgorzewo z przejściem granicznym z Białorusią w Sławatyczach. Aktualnie trwa realizacja budowy  drogi ekspresowej S61 ( Via Baltica) stanowiącą część unijnej strategii I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego (TEN-T) łączącego Warszawę z Helsinkami w Finlandii i przebiegającego przez Litwę, Łotwę i Estonię.

Obiekty Parku Przemysłowego są również łatwo dostępne dla osób podróżujących komunikacją miejską. Przystanek zlokalizowany bezpośrednio przy budynku, skąd możemy szybko dojechać do każdego zakątka miasta.

Dojazd do największego w Polsce Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie położonego w odległości 151 km zajmuje niespełna 2 godziny. Nieco bliżej położony jest Międzynarodowy Port Lotniczy Modlin znajdujący się w odległości 140 km.

Główne funkcje

 Główną funkcją Parku Przemysłowy Łomża jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Łomży i subregionie łomżyńskim, która realizowana jest między innymi poprzez:

  • inkubację – spółka posiada atrakcyjną ofertę infrastrukturalną i dogodne warunki inkubacji skierowane do młodych przedsiębiorców oraz podmiotów ich wspierających. W ramach inkubacji firmy, które lokują swoją działalność w PPŁ otrzymują kompleksową obsługę finansowo- księgową oraz prawną,
  • usługi dla biznesu - doradcze, prawne, księgowe, pozyskiwania środków zewnętrznych, usługi hostingowe (strony internetowe, poczta, BIP, przechowywanie danych, wynajem powierzchni serwerowni, usługę wirtualnego serwera - VPS),
  • usługi wynajmu powierzchni w wielofunkcyjnej hali technologicznej,
  • wymiar edukacyjny –  działania Spółki związane z promowaniem i kreowaniem przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw skierowane do uczniów, studentów oraz młodych przedsiębiorców, m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne, lekcje przedsiębiorczości oraz cykliczne dedykowane wydarzenia.

Współpraca

Dzięki rozwiniętej współpracy z izbami gospodarczymi i handlowo- przemysłowymi Park Przemysłowy Łomża jest miejscem kojarzenia przedsiębiorców łomżyńskich z zagranicznymi partnerami. W swojej krótkiej działalności podstawowej Spółka zbudowała ekosystem przedsiębiorczości poprzez nawiązanie współpracy z około 35 podmiotami. Współpracujemy z 5 uczelniami, 9 technoparkami (2 zagraniczne), 9 samorządami oraz 12 organizacjami i instytucjami wspierającymi biznes. Funkcjonowanie tego ekosystemu przynosi korzyści dla wszystkich uczestników, a ponadto wpływa na rozwój Parku.

Realizowane projekty

W Spółce realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym skierowane przede wszystkim do początkujących przedsiębiorców. Park Przemysłowy Łomża realizuje w partnerstwie projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów- Hub of Talents 2” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Okres realizacji: 2019 rok – wrzesień 2023 rok. Planowane wydatki w projekcie: 23 660 900,00 zł, w tym dofinansowanie 23 146 600,00 zł.

Założenia projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”:

Cel: stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów. Rozwój makroregionalnego ekosystemu startupowego przyczyni się do złagodzenia negatywnego trendu odpływu z województwa zdolnych studentów i absolwentów uczelni. Zwiększy liczbę innowacyjnych przedsiębiorstw zakładanych na terenie Polski Wschodniej. Doświadczenia nabyte dzięki realizacji projektu pozwolą rozwinąć potencjał 2 technoparków (Białystok, Łomża) i dzięki temu wzbogacić ich ofertę usług proinnowacyjnych i wzmocnić kompetencje personelu IOB.

Główne rezultaty: stworzenie warunków sprzyjających zakładaniu i rozwijaniu innowacyjnych
i technologicznych startupów w Polsce Wschodniej. Pomysły biznesowe (ok 200 z 270) objęte programem inkubacji przekształcone zostaną w produkty/usługi, gotowe do wejścia na rynek i otrzymają rekomendację do poddziałania 1.1.2POPW, w ramach którego mogą otrzymać dofinansowanie do 1 mln zł.

Oferta

- Wynajem biur

- Inkubacja

- Sale spotkań biznesowych

- Sala konferencyjna

- Usługa - Wirtualne Biuro

- Wynajem powierzchni w wielofunkcyjnej hali technologicznej

- Obsługa księgowa i prawna firm oraz doradztwo

- Kompleksowa obsługa Informatyczna firm, dostęp do zaawansowanej infrastruktury IT

- Hosting, kolokacja, Serwery VPS,

- Administracja stron WWW oraz obsługa Biuletynów Informacji Publicznej

- Wynajem sprzętu IT

Korzyści prowadzenia firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości

– atrakcyjne warunki najmu

– doradztwo finansowe, prawne i inwestycyjne

– prestiżowa lokalizacja w centrum miasta

– komfortowo wyposażone biuro

– dostęp do szerokopasmowego internetu

– stała opieka teleinformatyczna

– wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego

– korzystanie z sal spotkań biznesowych

– dostęp do pomieszczenia socjalnego

– skrzynka pocztowa

– lokal gastronomiczny

– korzystanie ze sprzętu komputerowego

– miejsca parkingowe

Perspektywy rozwoju

1.Budowa wielofunkcyjnej hali technologicznej o powierzchni 3500 m2.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia drugiego etapu tworzenia Parku Przemysłowego Łomża. Ich celem jest wybudowanie nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali technologicznej z możliwością dowolnej adaptacji do potrzeb inwestora. Działania te pozwolą na pozyskanie powierzchni z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, usługowa i logistyczną.

2.Rozwój nowych usług dla biznesu.

Budowa platformy usług dla biznesu świadczącej usługi podstawowe i specjalistyczne.

 

 

Park Przemysłowy Łomża

"Zaparkuj Swój Biznes"
Przejdź na stronę PPŁ

ładowanie mapy - proszę czekać...

Park Przemysłowy Łomża
53.174759, 22.062907
Park Przemysłowy Łomża
Adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, Polska
 
Telefon: +48 (86) 219-93-00
 
Email: sekretariat@parklomza.pl

Kontakt

Address: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, Polska
Phone: +48 (86) 219-93-00
Nasza oferta umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w mieście o dużym potencjale gospodarczym, w którym wszystkie uczelnie wyższe posiadają bogatą ofertę studiów magisterskich inżynieryjnych i podyplomowych w zakresie nauk ekonomicznych, informatyki, przedsiębiorczości oraz języków obcych tym samym gwarantując dla każdego klienta dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry
PPŁ