Podstrefa Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje w kolejnych latach, aż do wyczerpania przysługującej puli pomocy publicznej tj. maksymalnej wartości korzyści w formie pomocy regionalnej, jaką może uzyskać dany przedsiębiorca w związku z danym projektem inwestycyjnym. Wysokość pomocy publicznej jest najwyższa w kraju i wynosi 70% dla małych przedsiębiorców. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest decyzja o wsparciu nowej inwestycji wystawiona przez Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zwolnienie z podatku dochodowego w Łomży

Korzyści z inwestycji w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
• zwolnienie z podatku dochodowego maksymalnie do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub kosztów nowych miejsc pracy
• zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub miejsc pracy nawet do 6 lat
• atrakcyjne i uzbrojone grunty z infrastrukturą techniczną w konkurencyjnych cenach
• doskonała lokalizacja w odległości 140 km zarówno od stolicy kraju jak i północnych i wschodnich granic Polski oraz wschodniej granicy Unii Europejskiej
• pełne wsparcie prawne i organizacyjne ze strony Urzędu Miejskiego w Łomży (Centrum Obsługi Przedsiębiorców)

Inne zachęty dla inwestorów w Łomży:

• zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 6 lat oferowane przez Miasto Łomża
• programy rządowe dla nowych inwestycji i nowych miejsc pracy
• najwyższa w kraju wielkość pomocy publicznej do 70%
• możliwość skorzystania z programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020
• wsparcie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

W Podstrefie Łomża SSSE zainwestowali:

             

Podstrefa Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Działka dostępna w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Ulgi z tytułu prowadzenie działalności w strefie na podstawie decyzji o wsparciu

 

POLSKA STREFA INWESTYCJI

 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713) wprowadziła nowe warunki inwestowania także w Łomży.

Zwolnienie z podatku dochodowego w Łomży

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji, na mocy powyższych przepisów przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na realizację nowych inwestycji na własnym gruncie.

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu.

Decyzja o wsparciu wydawana jest na 15 lat.

W tym okresie przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości nawet 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy (maly przedsiębiorca, średni i duży odpowiednio 60% i 50%)

Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji która spełnia kryteria:

1) ilościowe,

2) jakościowe;

Zgodnie z rozporządzeniem:

Kryteria ilościowe uznaje się za spełnione w Łomży jeżeli poniesione nakłady inwestycyjne wyniosą nie mniej niż:

  • 10 mln zł – duży przedsiębiorca
  • 2 mln zł – średni przedsiębiorca
  • 500 tys. zł – mały przedsiębiorca
  • 200 tys. zł – mikroprzedsiębiorca

Kryteria jakościowe uznaje się za spełnione jeżeli przedsiębiorca uzyska 4 z 10 pkt wyszczególnionych w tabeli 1 lub 2 (usługi lub przemysł) rozporządzenia

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pokój 109,117, drogą elektroniczną cop@um.lomza.pl lub telefonicznie 86 2156852.