Warunki prowadzenia działalności w Strefie

  • Posiadanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji wydanej przez spółkę zarządzającą Suwalską Specjalnę Strefę Ekonomiczną S.A.
  • Udział środków własnych przedsiębiorcy – min. 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
  • Utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 3-5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
  • Utrzymanie inwestycji w regionie przez okres 3-5 lat od zakończenia całej inwestycji (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
  • Utrzymywanie nowych miejsc pracy przez 3-5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
  • Pomoc publiczna otrzymane z kilku źródeł może być łączona.
  • Składanie spółce zarządzającej strefą (SSSE S.A. z siedzibą w Suwałkach) kwartalnych sprawozdań, zawierających informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.