Wsparcie Inwestora w Łomży

WSPARCIE FINANSOWE

Zachęty krajowe

Dofinansowanie w postaci grantów, dotacji bezzwrotnych i instrumentów zwrotnych (pożyczki) z krajowych programów operacyjnych.

 

 

   Zachęty regionalne

Maksymalna intensywność pomocy publicznej w Łomży jest najwyższa w kraju i wynosi 70% dla małych przedsiębiorców.  Odpowiednio  dla średnich przedsiębiorców 60% oraz dużych przedsiębiorców 50%.

Dofinansowanie w postaci grantów dotacji bezzwrotnych i instrumentów zwrotnych (pożyczki) z krajowych programów operacyjnych  w tym Programu Polska Wschodnia  oraz na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Serwis informacyjny o bieżących naborach Wrota Podlasia

Intensywność pomocy regionalnej  jest najwyższa w kraju   i  wynosi 70%.

Zwolnienie z podatku dochodowego w Łomży

Zwolnienie z podatku dochodowego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy.

 

 

  Zachęty lokalne

Program Rozwoju Przedsiębiorczości - Pakiet dla biznesu

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w Łomży

UCHWAŁA NR 719/LXXXIII/24 z dnia 20 marca  2024 r. 

w sprawie: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża.Zwolnienie z podatku od nieruchomości do 3 lat.

Wsparcie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży: refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, krajowy fundusz   szkoleniowy.

 

 

 Wsparcie oferowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w tym fundusz pożyczkowy  i poręczeń kredytowych  Wsparcie oferowane przez Podlaską Fundację  Rozwoju Regionalnego w postaci pożyczek

 

 

 

WSPARCIE ADMINISTRACYJNE W ŁOMŻY

 Centrum Obsługi Przedsiębiorców  w strukturze Urzędu Miejskiego w Łomży:

  • udziela wszechstronnej informacji o możliwościach inwestycyjnych w mieście oraz pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,
  • wspiera inwestora we wszystkich procedurach administracyjnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego przydzielając „pilota inwestycyjnego”
  • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
  • informuje o korzyściach dostępnych dla inwestorów w ramach zachęt krajowych, regionalnych i lokalnych

 Kontakt: Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

  pokój 109,117, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl, www.biznes.um.lomza.pl/centrum-obslugi-przedsiebiorcow

 

 

Park Przemysłowy Łomża odpowiedzialny m.in. za:

  • konsultacje oraz doradztwo biznesowe
  • usługi wirtualnego biura lub biura na godziny aranżowanie kontaktu z „aniołami biznesu”