Wsparcie Inwestora

WSPARCIE FINANSOWE

Zachęty krajowe

Dofinansowanie w postaci grantów, dotacji bezzwrotnych i instrumentów zwrotnych (pożyczki) z krajowych programów operacyjnych.

   Zachęty regionalne

Maksymalna intensywność pomocy publicznej w Łomży jest najwyższa w kraju i wynosi 70% dla małych przedsiębiorców.  Odpowiednio  dla średnich przedsiębiorców 60% oraz dużych przedsiębiorców 50%.

Dofinansowanie w postaci grantów dotacji bezzwrotnych i instrumentów zwrotnych (pożyczki) z krajowych programów operacyjnych  w tym Programu Polska Wschodnia  oraz na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Serwis informacyjny o bieżących naborach Wrota Podlasia

Intensywność pomocy regionalnej  jest najwyższa w kraju   i  wynosi 70%.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy.

  Zachęty lokalne

Program Rozwoju Przedsiębiorczości - Pakiet dla biznesu

I. UCHWAŁA NR 332/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na 3 lata.    Podstawowe założenia

II. UCHWAŁA NR 333/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża.Zwolnienie z podatku od nieruchomości do 6 lat. Podstawowe założeniaSCHEMAT KORZYŚCI

Wsparcie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży: refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, krajowy fundusz   szkoleniowy.

 

 

 Wsparcie oferowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w tym fundusz pożyczkowy  i poręczeń kredytowych  Wsparcie oferowane przez Podlaską Fundację  Rozwoju Regionalnego w postaci pożyczek

 

 

WSPARCIE ADMINISTRACYJNE / ORGANIZACYJNE

 Centrum Obsługi Przedsiębiorców  w strukturze Urzędu Miejskiego w Łomży, odpowiedzialne za:

  • udzielenie wszechstronnej informacji o możliwościach inwestycyjnych w mieście oraz pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,
  • przydzielenie „pilota inwestycyjnego” wspierającego inwestora we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie i po realizacji projektu inwestycyjnego,
  • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
  • informowanie o korzyściach dostępnych dla inwestorów w ramach zachęt krajowych, regionalnych i lokalnych

 Kontakt: Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

                  pokój 124, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl, www.biznes.um.lomza.pl/centrum-obslugi-przedsiebiorcow

Park Przemysłowy Łomża odpowiedzialny m.in. za:

  • konsultacje oraz doradztwo biznesowe
  • usługi wirtualnego biura lub biura na godziny aranżowanie kontaktu z „aniołami biznesu”