Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego

Jeżeli informacje zawarte w tym dziale nie wyczerpały wiadomości dotyczących MPZP to zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Łomży Wydziału Architektury, Stary Rynek 14 w Łomży, pok. 207

W celu przejścia do portalu mapowego z Miejscowyn Planem Zagospodarowania Przestrzennego prosimy kliknąć na poniższy przycisk

mapy