Strona w budowie

w obecnej chwili trwają prace nad przygotowaniem zakładki Invest in Łomża. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy ponownie do odwiedzenia naszej strony.

Tekst do dodania

 

 

 

ładowanie mapy - proszę czekać...

COP: 53.178918, 22.082369

TEKST artykułu

 

Łomża należy do miast o liczącym się potencjale gospodarczym i wysokim poziomie wykształcenia mieszkańców. Przecinają się tu ważne szlaki komunikacyjne, co ma duże znaczenie w kontaktach z innymi ośrodkami gospodarczymi naszego kraju. Lokalizacja w odległości 140 km od Warszawy oraz wschodnich i północnych granic Polski jak również Unii Europejskiej na trasie Paneuropejskiego korytarza transportowego VIA BALTICA stwarza doskonałe możliwości dla rozwoju. Liczne w ostatnich latach inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, uzbrajanie terenów inwestycyjnych otwierają nowe możliwości dla inwestorów. Funkcjonowanie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego, a przygotowany przez władze miasta pakiet dla biznesu dodatkowo zwalnia z podatku od nieruchomości nawet do 6 lat. Intensywność pomocy publicznej w wysokości 70% jest najwyższa w kraju co pozwala na wysokie zwolnienia z podatku dochodowego na terenie strefy oraz najwyższy poziom dofinansowania inwestycji ze środków unijnych. Ważnym argumentem przemawiającym na korzyść lokowania biznesu w Łomży jest wykwalifikowana kadra pracowników na bazie istniejących w mieście uczelni wyższych. Kierunki kształcenia takie jak  informatyka, automatyka i robotyka, technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo odpowiadają potrzebom rynku pracy oraz specyfice miasta. Koszty pracy są jednymi z najniższych w regionie i w kraju. Profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego oferuje Centrum Obsługi Przedsiębiorców w strukturze Urzędu Miejskiego w Łomży przydzielając „pilota inwestycyjnego” nowym inwestorom. Łomża to przykład miasta, które dzięki lokalizacji, wciąż rozwijanej nowoczesnej infrastrukturze biznesowej oraz działaniom podejmowanym przez władze na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, jest miejscem atrakcyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej i lokowania nowych inwestycji.