Program URBACT II

Projekt „Diet for Green Planet” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II