Zadania Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) działające w strukturze Urzędu Miejskiego w Łomży jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą oraz planujących przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie miasta Łomża.
Udzielamy informacji na temat gospodarki, potencjału i możliwości inwestycyjnych w mieście.
Do obsługi konkretnego projektu inwestycyjnego przydzielamy pracownika ("pilot inwestycyjny"), którego zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy w całym procesie inwestycyjnym. Służymy wsparciem na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Podpowiadamy z jakich ulg inwestor może skorzystać.

Jednocześnie Centrum Obsługi Przedsiębiorców realizuje zadania z zakresu bieżącej obsługi przedsiębiorców. Pracownicy COP udzielą informacji i pomogą wypełnić wniosek o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG.

Szczegółowy zakres zadań COP.