Zgłoszenie na śniadanie biznesoweWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych osobowych wizerunkowych przez Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 , 18-400 Łomża, w celu udziału w śniadaniu biznesowym oraz informowania o podobnych wydarzeniach. UM w Łomży przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, email, telefon kontaktowy, firma/instytucja. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Mając powyższe na uwadze, potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.