Zasady weryfikacji zadania (Karta oceny formalnej)

Zasady weryfikacji zadania (Karta oceny formalnej)