Zezwolenie na prowadzenie działalności w Strefie

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Zezwolenia wydaje spółka zarządzająca strefą - SSSE S.A. z siedzibą w Suwałkach w drodze przetargu łącznego lub rokowań.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE określa m.in.:

 • przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy wg obowiązującego PKWiU,
 • wysokość wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji i terminy ich poniesienia,
 • wielkość planowanego na terenie Strefy zatrudnienia w związku z realizacją nowej inwestycji, terminy osiągnięcia określonego poziomu zatrudnienia i okresy jego utrzymywania,
 • planowany termin zakończenia inwestycji,
 • maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.  w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na  prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych określa na co nie jest wydawane zezwolenie.

Procedura wydania zezwolenia w SSSE:

 • List intencyjny przedsiębiorcy
 • Publiczne zaproszenie w codziennej prasie krajowej
 • Wykupienie specyfikacji
 • Złożenie oferty
 • Ocena oferty
 • Rokowania / Negocjacje
 • Wydanie zezwolenia