Głosowanie

Głosowanie na zadania do realizacji

w Budżecie Obywatelskim 2016

zakończone 25 marca 2016r.

Dziękujemy za udział w głosowaniu.