Możliwości finansowania przedsiębiorstw

 • Rusza konkurs dedykowany MŚP z miast średnich Polski Wschodniej

  Rusza konkurs dedykowany MŚP z miast średnich Polski Wschodniej

  Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 29 maja 2018 r.  rusza nabór w ramach Pakietu dla średnich miast, w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dotyczący …
 • Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia

  Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia

  Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia Konkurs Od 2017-05-29 Do 2017-06-30 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze …
 • Wzór na konkurencję

  Wzór na konkurencję

  Konkurs od 1.06.2017 do 31 maja 2018 1.4 Wzór na konkurencję, Polska Wschodnia Kto może składać wnioski? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. …
 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

  Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

  Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Konkurs od 08.06.2017 do 08.02.2018 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój   Kto może składać wnioski? O dofinansowanie …
 • Badania naukowe i prace rozwojowe

  Badania naukowe i prace rozwojowe

  Badania naukowe i prace rozwojowe Konkurs od 12.06.2017 do 12.09.2017 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, Inteligentny Rozwój Kto może składać wnioski? Podmioty uprawnione do …
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs od 01.06.2017 do 31.08.2017 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój Kto może …
 • Ochrona własności przemysłowej

  Ochrona własności przemysłowej

  Konkurs od 16.05.2017 do 28.12.2017 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój Kto może składać wnioski? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. Na co można otrzymać …
 • Sektorowe programy B+R – GameINN

  Sektorowe programy B+R – GameINN

  Konkurs od 08.05.2017 do 07.07.2017 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania …
 • Możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

  Możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

  W ramach EFIS istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. EFIS oferuje różnorodne formy wsparcia w postaci …
 • Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

  Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

  Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Konkurs od 09.05.2017 do 31.08.2017 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia Na co i kto może składać wnioski? Kto może …