Kapitał obrotowy i infrastruktura badawcza – na to podlaskie firmy będą mogły otrzymać dotacje w tym roku

Kolejna odsłona Podlaskiego Pakietu Gospodarczego oraz konkurs na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, a także prowadzenie badań nad nowymi produktami to dodatkowe wsparcie, które będzie dostępne dla przedsiębiorców w 2021 roku.

Podlaski Pakiet Gospodarczy 2021

Dzięki zwiększeniu puli środków pochodzących z UE będzie możliwe ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, w którym wsparcie mogą otrzymać firmy odnotowujące straty w związku z pandemią COVID-19 -mikro i małe przedsiębiorstwa. Wnioski będą zbierane już od lutego, jego budżet to aż 25 mln zł.

Jest to pomoc w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dotacje firmy mogą przeznaczyć na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, m.in.: zakup towarów i materiałów do produkcji, spłatę zobowiązań kredytowych czy artykuły sanitarne i zakup ochronnej odzieży służbowej. Wsparcie jest bezzwrotne, a firmy nie muszą ponosić kosztów związanych z realizacją projektu i wkładem własnym.

Dzięki Podlaskiemu Pakietowi Gospodarczemu podlascy przedsiębiorcy uzyskali w zeszłym roku atrakcyjne pożyczki, dopłaty do wynagrodzeń pracowników i dotacje na kapitał obrotowy. W ramach PPG firmy uzyskały już 177 mln zł wsparcia i to nie koniec pomocy.

Pomoc dla firm na projekty badawcze


Ponadto w harmonogramie pojawi się jeszcze jeden konkurs dla przedsiębiorców. Jego budżet wynosi 8 mln zł. Firmy będą mogły składać wnioski na projekty związane z rozwojem zaplecza badawczego – zakup sprzętu do laboratorium, inwestycje w aparaturę.

Wsparcie będzie udzielane na prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac badawczo – rozwojowych, gdzie elementem projektu może być również wdrożenie wyników tych prac. Inwestycje w taką infrastrukturę pozwolą na wytwarzanie lepszych produktów w bardziej nowoczesnych technologiach. Dzięki temu podlaskie firmy zdobędą lepszą pozycję na rynku – będą bardziej konkurencyjne. Nabór wniosków na tego typu projekty rozpocznie się w kwietniu tego roku.

Nowy harmonogram oraz informacje o konkursach będą dostępne na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego.