Etapy procesu inwestycyjnego

Od pomysłu do realizacji zamiarów przedsiębiorcy w zakresie nowej inwestycji dzieli przedsiębiorcę proces, który związany jest z kosztami jak również koniecznością przebrnięcia przez złożone regulacje prawne czy procedury administracyjne.
Przebieg procesu inwestycyjnego oraz czas jego trwania zależy od skali, złożoności oraz specyfiki planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
W niniejszym opracowaniu podjęliśmy próbę generalizacji oraz wskazanie kluczowych elementów  procesu inwestycyjnego.
Pierwszym elementem jest pomysł i skonkretyzowanie planowanej inwestycji.
Następnie konieczna jest realizacja kolejnych kroków procesu inwestycyjnego zgodnie z dołączonym schematem.
Należy mieć jednak świadomość, że jest to przykładowy schemat i w zależności od charakteru i specyfiki przedsięwzięcia jego poszczególne etapy mogą ulec rozbudowaniu.
W opracowaniu zamieszczamy kontakty do wydziałów odpowiedzialnych merytorycznie oraz linki do stron, na których znajdziecie Państwo niezbędne informacje oraz druki dokumentów.

Jednostką powołaną do wspierania Inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Łomży, jest Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Pracownicy Centrum pozostają w kontakcie z poszczególnymi wydziałami oraz pośredniczą w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, których obecność na ścieżce inwestycyjnej jest konieczna. Warto się zgłosić tutaj przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Pracownicy przedstawią ofertę Miasta w zakresie terenów inwestycyjnych oraz możliwości skorzystania z ulg w związku z realizacją nowej inwestycji.
Od grudnia 2013 r. funkcjonuje w Łomży Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pracownicy COP poinformują o warunkach prowadzenia działalności w Podstrefie oraz związanych z tym ulgami.

Centrum mieści się w Urzędzie Miejskim, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, I piętro pokój 124, tel. 86 2156852, mail cop@um.lomza.pl.

Życzymy powodzenia w zamierzeniach inwestycyjnych i zapraszamy do inwestowania w naszym mieście.

SCHEMAT
KROK 1: Wybór lokalizacji inwestycji
KROK 2: Sprawdzenie uwarunkowań środowiskowych
KROK 3: Sprawdzenie czy teren przewidziany pod inwestycję objęty jest MPZP
KROK 4: Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością
KROK 5: Uzyskanie pozwolenia na budowę
KROK 6: Zgłoszenie o zamierzonym terminie robót budowlanych
KROK 7: Realizacja inwestycji
KROK 8: Zakończenie i odbiór inwestycji
PODSUMOWANIE

ŻYCZYMY POWODZENIA W REALIZOWANIU PAŃSTWA PRZEDSIĘWZIĘĆ!