Aktualności

Powstało Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe

5 października 2015 r. powołane zostało Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe. Zebranie założycielskie, w którym uczestniczył Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, inicjator całego przedsięwzięcia oraz przedstawiciele samorządów, odbyło się w Centrum Aktywności […]

Spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Rozwoju Miasta Łomża Szanowni Mieszkańcy Łomży, zapraszamy w dniu 29 września 2015 r. o godz. 16.00 na otwarte spotkanie konsultacyjne umożliwiające omówienie i ocenę opracowanego […]

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Szanowni Mieszkańcy Łomży, przedstawiamy do konsultacji projekt Programu Rozwoju Miasta Łomża (PRMŁ). Projekt PRMŁ został stworzony wspólnym wysiłkiem dziesiątek osób i instytucji, także jego wdrożenie będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu […]

Zobacz całe artykuły

RSS Aktualności ze strony Miasta Łomży

 • Łomżyniacy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia
  Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas przepełnionych radością i refleksją spotkań rodzinnych. Tydzień przed Wigilią, w niedzielę 17 grudnia 2017 roku, na Starym Rynku spotkała się wielka łomżyńska rodzina, jaką tworzą mieszkańcy naszego miasta. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem oraz kosztowania wigilijnych potraw.
 • Łomżyńscy przedsiębiorcy przełamali się opłatkiem
  W piątkowy poranek odbyło się opłatkowe śniadanie łomżyńskich przedsiębiorców. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz jego zastępca Andrzej Garlicki zaprosili przedstawicieli lokalnych firm do Parku Przemysłowego Łomża, aby przełamać się z nimi opłatkiem i przekazać świąteczno - noworoczne życzenia.
 • Pracownicy łomżyńskiej oświaty podzielili się opłatkiem
  „Jest taki jeden wieczór w roku, kiedy do ludzi dociera wyjątkowo wyraźnie myśl, że stanowią rodzinę, kiedy każdy przeżywa taką chwilę osobliwą, w której czuje się wszystkim bliski” – w duchu chrześcijańskim i rodzinnej atmosfery uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży przywitali wzruszającym i zarazem zabawnym spektaklem słowno – muzycznym gości […]
 • Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok
  Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 410/XLVI/17z dnia 25 października 2017 r.
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2018
  Trwa nabór ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2018. Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Nr 402/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 grudnia 2017 r. Oferty można składać do dnia 27 grudnia do godz. 15.00.