Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Już od 2 sierpnia 2023 r. można składać wnioski w konkursie “Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania.