O Nas

Łomża to 63-tysięczne miasto położone w północno wschodniej Polsce w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. Miasto na prawach powiatu, stanowi jeden z trzech głównych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i akademickich regionu. Miasto leży przy głównym szlaku transportowym o znaczeniu międzynarodowym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 61 i 63, oraz planowanej drogi S61 Via Baltica Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, w odległości 140km zarówno od stolicy kraju jak i północnych i wschodnich granic Polski oraz wschodniej granicy Unii Europejskiej. Położenie Łomży w rejonie tzw. Zielonych Płuc Polski sprzyja rozwojowi przemysłu nieuciążliwego ekologicznie.Wiodącą branżą jest szeroko rozumiana branża przetwórstwa rolno-spożywczego. W Łomży swą siedzibę mają zakłady produkcyjne będące liderami w branży przetwórstwa spożywczego. Doskonałe warunki do rozwoju w oparciu o dostępną bazę surowcową znalazły w Łomży również firmy budowlane oraz firmy z branży meblowej. Potencjał intelektualny wykorzystują prężnie działające firmy z branży IT. Łomżyńscy przedsiębiorcy to liderzy innowacji i eksportu w regionie. W 2016r. 52% firm regionu łomżyńskiego prowadziło inwestycje, 28 % firm wdrażało innowacje produktowe, 11% - innowacje procesowe, a działalność eksportową prowadziło 15 % firm. Łomżę wyróżnia wysoka aktywność przedsiębiorcza, szczególnie w sektorze średnich przedsiębiorstw.

Na rozwój gospodarki Łomży mają  niewątpliwie  wpływ  jednostki  naukowo-badawcze  i  ich współpraca  z  przedsiębiorstwami        w zakresie opracowania innowacji. W Łomży działają dwie uczelnie wyższe: Państwowa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu. Uczelnie poprzez swoją wiedzę, doświadczenie oraz potencjał badawczy wpływają na wzrost konkurencyjności  i innowacyjności gospodarki regionu. Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach: informatyka, automatyka           i robotyka, technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo. Koszty pracy są jednymi z najniższych w porównaniu do okolicznych miast, województwa czy kraju. Łomża wspiera wszelkie inicjatywy i realne działania związane z rozwojem gospodarczym miasta       w szczególności z realizacją nowych inwestycji. Do dyspozycji przedsiębiorców utworzone zostało w Urzędzie Miejskim Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą oraz planujących przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie miasta Łomża. Udziela informacji na temat gospodarki, potencjału i możliwości inwestycyjnych w mieście.
Do obsługi konkretnego projektu inwestycyjnego przydzielany jest pracownik ("pilot inwestycyjny"), którego zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy w całym procesie inwestycyjnym. COP udziela wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zachętą do inwestowania na terenie Łomży są przygotowywane przez magistrat i wprowadzane w życie programy wsparcia przedsiębiorców. W listopadzie 2016 r. przyjęty został Program Rozwoju Przedsiębiorczości w mieście Łomży na lata 2020 Plus „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes”. Jednym z głównych zadań programu jest pakiet dla biznesu zawierający zwolnienia z podatków od nieruchomości nawet do 6 lat z tytułu nowych inwestycji lub nowoutworzonych miejsc pracy. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność na terenie miasta może liczyć na zwolnienie z podatku na okres 3 lat.Na terenie miasta funkcjonuje Podstrefa Łomża SSSE oraz Park Przemysłowy Łomża. Więcej informacji na stronie Strefa Inwestora

Zakres działań Centrum Obsługi Przedsiębiorców