Kapitał ludzki

Mieszkańców Łomży wyróżnia znacznie wyższy poziom wykształcenia w porównaniu do mieszkańców sąsiadujących miast czy województwa.

W Łomży na 1000 mieszkańców pracuje 227 osób. Jest to znacznie więcej niż w województwie podlaskim. Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi 64,1% co oznacza najwyższy udział tej grupy w ogóle mieszkańców, w porównaniu do okolicznych miast, województwa czy kraju (dane GUS 2016)

 

Bezrobocie w Łomży wg danych na listopad 2017 r wynosiło 9,2%. Koszty pracy są jednymi z najniższych w porównaniu do okolicznych miast, województwa czy kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łomży wynosi 3 444 PLN.