Kapitał ludzki

 

Mieszkańców Łomży wyróżnia znacznie wyższy poziom wykształcenia w porównaniu do mieszkańców sąsiadujących miast czy województwa. W Łomży na 1000 mieszkańców pracuje 220 osób. Jest to znacznie więcej niż w województwie podlaskim. Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi 65,7% co oznacza najwyższy udział tej grupy w ogóle mieszkańców, w porównaniu do okolicznych miast, województwa czy kraju (dane GUS 2014) Bezrobocie w Łomży wg danych na wrzesień 2016 r wynosiło 12,3%. Koszty pracy są jednymi z najniższych w porównaniu do okolicznych miast, województwa czy kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łomży wynosi 3 207,62 PLN.

 

 

 

 

 

 

 źródło:www.polskawliczbach.pl