Podstrefa Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje w kolejnych latach, aż do wyczerpania przysługującej puli pomocy publicznej tj. maksymalnej wartości korzyści w formie pomocy regionalnej, jaką może uzyskać dany przedsiębiorca w związku z danym projektem inwestycyjnym. Wysokość pomocy publicznej jest najwyższa w kraju i wynosi 70% dla małych przedsiębiorców. Warunkiem rozpoczęcia działalności na terenie strefy jest poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min. 100.000 EUR oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

 

Korzyści z inwestycji w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
• zwolnienie z podatku dochodowego maksymalnie do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub kosztów nowych miejsc pracy
• zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub miejsc pracy nawet do 6 lat
• atrakcyjne i uzbrojone grunty z infrastrukturą techniczną w konkurencyjnych cenach
• doskonała lokalizacja w odległości 140 km zarówno od stolicy kraju jak i północnych i wschodnich granic Polski oraz wschodniej granicy Unii Europejskiej
• pełne wsparcie prawne i organizacyjne ze strony Urzędu Miejskiego w Łomży (Centrum Obsługi Przedsiębiorców)

Inne zachęty dla inwestorów w Łomży:
• zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 6 lat oferowane przez Miasto Łomża
• programy rządowe dla nowych inwestycji i nowych miejsc pracy
• najwyższa w kraju wielkość pomocy publicznej do 70%
• możliwość skorzystania z programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020
• wsparcie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

W Podstrefie Łomża SSSE zainwestowali:

 

                                                                                                                                           

 

 

Podstrefa Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Działka dostępna w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Ulgi z tytułu prowadzenie działalności w strefie

Warunki prowadzenia działalności w Strefie

Zezwolenie na prowadzenie działalności w Strefie