Podatki i opłaty lokalne

Lokalne podatki i opłaty

Budżet miasta na rok 2023 r.

Stawki podatku od nieruchomości

Miasto oferuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości do 3 lat na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 458/L/22   z dnia 23.02.2022 r.

Stawki podatku od środków transportowych

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 696,00 zł;
 • powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie – 810,00 zł;
 • powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 979,00 zł;
 • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 112,00 zł;
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 673,00 zł;

Pełna treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Cena za dostarczoną wodę:
 • gospodarstwa domowe  3,09 zł/m3 netto
 • pozostali odbiorcy wody 3,11 zł/m3 netto
 • Cena za odprowadzanie ścieków 5,61 zł/m3 netto
 • Stawka opłaty abonamentowej za dostawę wody 5,90 zł/m-c/odbiorca/dostawca netto
 • Stawka opłaty abonamentowej odprowadzania ścieków 5,90 zł/m-c/odbiorca/dostawca netto

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża