Gospodarka

Położenie Łomży w rejonie tzw. Zielonych Płuc Polski sprzyja rozwojowi przemysłu nieuciążliwego ekologicznie. Wiodącą branżą jest szeroko rozumiana branża przetwórstwa rolno-spożywczego. W Łomży swą siedzibę mają zakłady produkcyjne będące liderami w branży przetwórstwa spożywczego. Wiele firm z branży spożywczej wprowadza nowe technologie i produkty unikalne na skalę kraju. Produkty firm spożywczych uzyskują nagrody i wyróżnienia z uwagi na ich jakość i walory smakowe. Na rozwój sektora spożywczego mają niewątpliwie wpływ łomżyńskie uczelnie wyższe i ich współpraca z przedsiębiorstwami. Doskonałe warunki do rozwoju w oparciu o dostępną bazę surowcową znalazły w Łomży również firmy budowlane oraz firmy z branży meblowej. Potencjał intelektualny wykorzystują prężnie działające firmy z branży IT. Zainwestowały tutaj: PEPEES, BROWAR ŁOMŻA, BONA, EDPOL, TMT, UNIGLASS, MACKIEWICZ, NOVUM. Wymienione firmy dysponują opatentowanymi technologiami, które wykorzystują w swojej działalności produkcyjnej.   

Łomżyńscy przedsiębiorcy to liderzy innowacji i eksportu w regionie. W 2016r. 52% firm regionu łomżyńskiego prowadziło inwestycje, 28 % firm wdrażało innowacje produktowe, 11% - innowacje procesowe, a działalność eksportową prowadziło 15 % firm. Łomżę wyróżnia stosunkowo wysoka aktywność przedsiębiorcza, szczególnie w sektorze średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią o sile gospodarki. Posiadają niezbędny kapitał do rozwoju przy czym są na tyle małe, że ich elastyczność pozwala im szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. W strukturze łomżyńskiej gospodarki MŚP stanowią około 99,9 % wszystkich przedsiębiorstw. Ponadto z danych statystycznych wynika , że w Łomży w porównaniu do innych miast jest więcej średnich firm, które w dużej mierze są motorem napędowym gospodarki.