Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa  Aktywności  Gospodarczej  to obszar o powierzchni około 50 ha położony w rejonie ulic Wojska Polskiego, Meblowej, Poznańskiej i Ciepłej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej numer  61. Teren przeznaczony jest na produkcję i usługi zgodnie z zapisami obowiązującego na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Tereny Inwestycyjne Łomża