Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14

W dniu 04.12.2020 r.  odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: ″Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14  w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu″. Prace wykonane zostały na podstawie umowy nr  WIR.272.2.29.2020 zawartej w dniu 16.07.2020 r   przez  Miasto Łomża a Firmę: Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Wojciech Piechowicz 18-400 Łomża  ul. Chabrowa 16 oraz oraz Aneksem nr 1 z dnia 20.08.2020 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 18.09.2020 r.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych

– wydzielenie klatek schodowych

– wykonanie nowego podziału budynku na strefy pożarowe ( wykonanie podziału poprzez montaż osłon przeciwpożarowych i okien przeciwpożarowych

– montaż systemu oddymiania klatek schodowych

– wykonanie nowych biegów schodowych w celu uzyskania wymaganych parametrów.

– wykonanie nowego wejścia od strony placu zabaw

– modernizacja pomieszczeń szatni w piwnicy

– modernizacja sali dla potrzeb żłobka (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie pomieszczenia)

– wykonanie placu zabaw dla dzieci z nowymi zabawkami i podłożem

– wykonanie dojścia do wejścia głównego budynku

– wykonanie wejścia bocznego na teren przedszkola

– ogrodzenie placu zabaw

– zadaszenia wejścia głównego do budynku.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji. Koszt wykonanych robót wyniósł 1 254 448, 29 zł.