Subwencja PFR – kalkulator

Tarcza Finansowa PFR – tarcza  2.0 jest pomocą udzielaną od 15.01.2021 r. do 28.02.2021 r. skierowaną do konkretnych branż określanych według kodów PKD, które przedsiębiorca wnioskujący o pomoc wskazał w rejestrze REGON GUS. Subwencja z PFR to jeden z instrumentów Tarczy Antykryzysowej, który został opracowany w celu wsparcia mikrofirm oraz MŚP, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2.Głównym celem jest udostępnienie mikrofirmom oraz MŚP finansowania na warunkach preferencyjnych, w znacznej części bezzwrotnego. Subwencja finansowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej. Subwencja finansowa będzie miała w znacznej mierze charakter bezzwrotny, uzależniony jednak od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Po spełnieniu warunków aż do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi. Wsparcie udzielane w ramach Tarczy Finansowej 2.0 jest pomocą publiczną. W świetle obecnie obowiązujących przepisów – umorzona część subwencji stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio PIT lub CIT. Możliwość dokonania częściowego zwolnienia z podatku CIT/ PIT dokonanych umorzeń będzie analizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Kalkulator subwencji