Co to jest budżet obywatelski?

Mamy kolejną edycję budżetu obywatelskiego!

Budżet obywatelski jest realizowany w Łomży już po raz trzeci! Poprzednie jego edycje zakończyły się sukcesem. Udało się wyłonić zadania będące odpowiedzią na potrzeby Mieszkańców. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że i tym razem będzie podobnie! Dzięki budżetowi obywatelskiemu Łomżyniacy sporo już osiągnęli. Pora poszerzyć tę listę o kolejne elementy!

Czym jest budżet obywatelski?

To kwota w budżecie miasta, o której przeznaczeniu zadecydują nie radni, ale sami Mieszkańcy Łomży, którzy przecież najlepiej wiedzą, czego im potrzeba! W tym roku kwota ta wyniesie 1,1 mln zł.

Tradycyjnie Łomża została podzielona na 3 strefy: Południe, Centrum i Łomżycę. Każda z nich otrzyma 30 proc. całości ustalonej kwoty. Pozostałe 10 proc. stanowi rezerwę, która zostanie rozdzielona przez Zespół Koordynujący zachowując kolejność wynikającą z głosowania Mieszkańców oraz w miarę możliwości, starając się podzielić środki w równym stopniu dla każdej ze strefy. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje, a więc budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.

Swój pomysł może zgłosić każdy Mieszkaniec Łomży. Widzisz, że w Twoim sąsiedztwie brakuje placu zabaw? Chodnik lub parking na Twoim osiedlu wymaga remontu? A może dostrzegasz coś innego, co umknęło uwadze innych, a Twoim zdaniem polepszyłoby komfort życia? Doskonale! Ty masz pomysł, a my pomożemy nadać mu realny kształt. W przygotowaniu projektów zadań – oszacowaniu kosztów, ustaleniu właściciela nieruchomości itp. pomogą urzędnicy. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami można kierować się do Punktu Informacyjnego (ul. Farna 1, pok.8. Osoba do kontaktu: Patryk Nacewicz). Jeśli masz szczegółowe pytania dot. kwestii finansowych lub własności działek, skorzystaj z dyżurów urzędników, o których dowiesz się więcej tutaj. Następnie Mieszkańcy Łomży będą mieli możliwość podjęcia decyzji, w formie głosowania, które zadania najbardziej odpowiadają Ich potrzebom i oczekiwaniom. Wybrane w głosowaniu zadania zostaną zrealizowane. Za ostatni etap odpowiada Urząd Miejski – wyłoni wykonawców prac w drodze przetargu lub zapytań ofertowych, zgodnie z wymogami prawa.

Harmonogram budżetu obywatelskiego:

 • 25 stycznia – 5 lutego – kampania informacyjna i przygotowanie zadań przez mieszkańców;
 • 5 lutego -16 lutego – zgłaszanie zadań;
 • 16-29 lutego – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem BO;
 • 29 lutego – ogłoszenie listy zadań;
 • 4 marca – 11 marca - działania informacyjne;
 • 10-25 marca – głosowanie;
 • 29 marca – 8 kwietnia – liczenie głosów;
 • 8 kwietnia – ogłoszenie wyników.

Regulamin

Regulamin budżetu obywatelskiego określony został uchwałą nr. 141/XIX/15 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 2015.4543 z dnia 28.12.2015 r.) Zgodnie z regulaminem, w zgłaszaniu zadań i głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Łomży. W przygotowaniu zadań pomagają urzędnicy. W 2016 roku zgłaszać można tylko projekty inwestycyjne – budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej lub inne roboty budowlane. Zgłoszenia pod względem formalnym zweryfikują urzędnicy. Głosować można jeden raz, na trzy zadania. Nad realizacją budżetu obywatelskiego czuwa Zespół Koordynujący. Regulamin można pobrać klikając tutaj

Zespół Koordynujący

Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, Zespół Koordynujący tworzą przedstawiciele Prezydenta Miasta Łomży, Urzędu Miejskiego Łomży, Rady Miejskiej Łomży oraz Rad Osiedli. Ich zadaniem jest koordynacja działań związanych z realizacją Budżetu obywatelskiego oraz opracowanie raportu końcowego, który posłuży ulepszeniu procedur realizacji budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Na mocy zarządzenia nr 15/2016 z dnia 14.01.2016r., w skład Zespołu Koordynującego weszli:

 1. Mariusz Giełgut – Przewodniczący Zespołu
 2. Dariusz Domasiewicz – Przedstawiciel Rady Miejskiej
 3. Bogumiła Olbryś – Przedstawicielka Rady Miejskiej
 4. Stanisław Oszkinis – Przedstawiciel Rady Miejskiej
 5. Adam Baczewski - Przedstawiciel Rady Osiedla
 6. Krzysztof Cieśliński - Przedstawiciel Rady Osiedla
 7. Wojciech Klimaszewski - Przedstawiciel Rady Osiedla
 8. Agnieszka Pianko - Przedstawicielka Rady Osiedla
 9. Andrzej Podsiadło - Przedstawiciel Rady Osiedla
 10. Jan Rybakiewicz - Przedstawiciel Rady Osiedla
 11. Marek Raszczyk – Wydział Inwestycji
 12. Adam Szymański – Wydział Inwestycji
 13. Patryk Nacewicz – Centrum Współdziałania Społecznego
 14. Ewa Sznejder – Centrum Współdziałania Społecznego
 15. Maciej Karwowski – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami