Gdzie i kiedy zgłaszać pomysły

Centrum Współdziałania Społecznego
Urzędu Miejskiego w Łomży,

ul. Farna 1, tel. 86 216 24 63,
e-mail: budzetobywatelski@um.lomza.pl