Konsultacje społeczne - pigułka wiedzy

Czym są konsultacje społeczne?
Techniki konsultacji społecznych
Kto może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych?
Czego mogą dotyczyć konsultacje społeczne?
Kto może wziąć udział w konsultacjach społecznych?