Jednolity Plik Kontrolny JPK – VAT

      Przypominamy  przedsiębiorcom  o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK-VAT).
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.
Więcej informacji na temat JPK – VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego:
www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

Plakat_Profil Zaufany

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany