Ostrzeżenie przed fałszywymi kontrolerami

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami, z uwagi na docierające sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. W jednym z przypadków osoby takie okazały legitymację i upoważnienie do kontroli, które były fałszywe.

Informuje, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób.

Należy pamiętać, że Urząd co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. Ponadto w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli. W tym celu można się kontaktować pod numer 22/531-07-71.

Więcej informacji na stronie UODO