Opublikowano rozporządzenie do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

W dniu 5 września 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji obowiązuje już od 29 czerwca br. brakowało tylko przepisów doprecyzowujących nowy system udzielania zwolnień  z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji. Inwestorzy nie mogli dotychczas składać wniosków o udzielenie tego typu wsparcia. Uchwalenie Rozporządzenia spowoduje, iż już wkrótce będzie to możliwe,

Nowy mechanizm oferuje wsparcie w postaci zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowej inwestycji w dowolnym miejscu w Polsce pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów ilościowych oraz kryteriów jakościowych.

Wysokość zwolnienia podatkowego, które będzie przysługiwało inwestorowi, zależeć będzie od wielkości tego przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu. Na wykorzystanie zwolnienia inwestorzy będą mieć 10,12 lub 15 lat (zależnie od lokalizacji inwestycji)