“Łomża bez barier” podczas śniadania biznesowego

W czwartek 13 września 2018 r. w siedzibie Parku Przemysłowego Łomża odbyło się „śniadanie biznesowe” pod hasłem „Łomża bez barier”. – To hasło w naszym rozumieniu polega na wykorzystaniu możliwości łomżyńskich przedsiębiorców do wsparcia potencjału, który tkwi w osobach mających w życiu trochę trudniej z powodów różnych niepełnosprawności czy ograniczeń – tłumaczył zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Ponieważ było to ostatnie w tej kadencji tego typu spotkanie, stanowiło ono również okazję do podsumowania wszystkiego, co zostało zrobione dla przedsiębiorców przez ostatnie cztery lata.

Prezydent Mariusz Chrzanowski, wśród swoich najważniejszych działań podjętych na rzecz lokalnego biznesu wskazywał na opracowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża”, podkreślając jego innowacyjność. – Najważniejszą dla nas była praktyka, jak tern program będzie funkcjonował w łomżyńskiej przedsiębiorczości. I dzisiaj widzimy, że się sprawdza, że był potrzebny i zachęcamy do korzystania z niego – mówił prezydent Chrzanowski. Dodawał, że wszelkie działania podejmowane w mieście powinny odbywać się na zasadzie konsultacji i współpracy. – Dzięki Społecznemu Forum Gospodarczemu złożonemu z lokalnych przedsiębiorców, czy takim inicjatywom jak „śniadanie biznesowe”, te działania w zakresie przedsiębiorczości mogą być konsultowane z Państwem – podkreślał prezydent. Jako najlepszy przykład wzajemnej współpracy wskazał system Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej, którego uruchomienie i funkcjonowanie spowodowało, że  Łomża jest stawiana za wzór jako miasto średniej wielkości, gdzie taki system doskonale się sprawdza oraz przykład współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami. – Znamy Państwa potrzeby i wiemy, jak dużo było do naprawienia, w szczególności jeśli chodzi o infrastrukturę drogową – mówił prezydent przywołując wczorajsze otwarcie bardzo ważnej dla przedsiębiorców ulicy Poligonowej. Nie ukrywał, że takich potrzeb jest jeszcze wiele, zapowiadając realizację ulicy Kolejowej, która również przyczyni się do dalszego rozwoju łomżyńskich firm. – Potencjał naszych lokalnych przedsiębiorców jest ogromny, a naszym obowiązkiem jako władz miasta, jest jego wspieranie – zaznaczył prezydent Mariusz Chrzanowski.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki poinformował natomiast, że tegoroczna gala konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu będzie miała wyjątkową rangę. Wpisuje się ona we Wschodni Kongres Gospodarczy, dzięki czemu  wezmą w niej udział radcowie handlowi ambasad z całego świata oraz prezesi izb gospodarczych. – Uroczysta gala odbędzie się 4 października w Kinie Millenium, a dzień później przewidujemy spotkanie radców handlowych z lokalnymi przedsiębiorcami w Parku Przemysłowym – powiedział Andrzej Garlicki, który dziękując przedsiębiorcom za dotychczasową współpracę wyraził nadzieję, że rozpoczęte przed dwoma laty śniadania biznesowe spełniły swoją rolę.

Obecna na spotkaniu dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Lucyna Antecka, reprezentująca również stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, mówiła odnośnie zatrudnienia wspomaganego i możliwościach jakie ta forma wsparcia daje osobom z niepełnosprawnością intelektualną w naszym mieście. – Dzięki staraniom prezydenta Mariusza Chrzanowskiego i wsparciu poseł Bernadety Krynickiej udało nam się pozyskać środki na projekt zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenera pracy. Dzięki temu możemy osobę wykluczoną społecznie ze względu na niepełnosprawność intelektualną, zaangażować do pracy – informowała Lucyna Antecka dodając, że osoba z niepełnosprawnością może być solidnym, rzetelnym i niezmiernie wytrwałym pracownikiem, który tą prostą i monotonną pracą się nie znudzi.

Katarzyna Kuklińska reprezentująca „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, przyznawała, że Łomża jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Mówiła także o potencjalne, jaki drzemie w ludziach z niepełnosprawnościami. – Takie osoby nie są ani lepsze, ani gorsze, tylko potrzebują innej infrastruktury technicznej, architektonicznej czy społecznej. Są dofinansowania na stworzenie miejsc pracy dla takich osób. Jeżeli pomożecie im się wykazać i pokazać swój potencjał, to wsparcie ich w formie finansowej nie będzie potrzebne w takiej wysokości jak obecnie – tłumaczyła Katarzyna Kuklińska, prezentując także działania podejmowane przez jej stowarzyszenie.

Na zakończenie „śniadania biznesowego” za ich organizację i owocną współpracę prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu i jego zastępcy Andrzejowi Garlickiemu podziękowali Witold Chludziński i Marek Zacharzewski.