„Współpraca podlaskich przedsiębiorstw z firmami holenderskimi” – spotkanie informacyjne

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Współpraca podlaskich przedsiębiorstw z firmami holenderskimi.

 Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku holenderskim. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wymienionym rynku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.