Ocieplenie budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7

W dniu 23.10.2018 r. odbył się odbiór końcowy ocieplenia budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 w ramach zadania „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7 przy ul. Stacha Konwy 11 w Łomży”.  

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Zakład Remontowo Budowlany Szczepan Kijewski Stare Kupiski ul. Ogrodowa 25

W zakres wykonanych prac wchodziło:

-ocieplenie ścian piwnicznych styrodurem gr 18 cm

-ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 20 cm

-rozbiórka i wykonanie nowych studzienek podokiennych

-ocieplenie stropodachu wełną mineralną 30 cm

-montaż nowych rur spustowych

montaż nowej stolarki okiennej piwnicznej

-montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej

-remont pochylni i schodów wejściowych z nowymi balustradami

-usunięcie podłoża betonowego 15 cm

-wykonanie opaski wokół budynku

-usunięcie 6 tui wraz z usunięciem karpiny. 

Roboty zostały wykonane w terminie od 05.07.2018 r. do dnia 09.10.2018 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową nr WIN.272.2.22.2018 z dnia 04.07.2018 r., która przewidywała termin zakończenia 31.10.2018 r

Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Biuro Projektowe DOM-BUD Stanisław Sójkowski Suwałki ul. Korczaka Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 22.10.2023 r. Koszt całkowity inwestycji  wyniósł  703 329, 77 zł brutto.