Przedsiębiorcy podsumowali działalność Społecznego Forum Gospodarczego

Wraz z końcem kadencji samorządu swoje funkcjonowanie zakończyło Społeczne Forum Gospodarcze. Zostało ono powołane w połowie 2015 r. przez prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego jako ciało doradcze w kwestiach przedsiębiorczości, a także rozwoju gospodarczego miasta. W jego skład weszli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk biznesowych i zawodowych.

Spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność Społecznego Forum Gospodarczego odbyło się w czwartek 22 listopada br. w Domku Pastora. W imieniu prezydenta Mariusza Chrzanowskiego za dotychczasową działalność członkom Forum podziękował jego zastępca Andrzej Garlicki. – Bez waszego konkretnego wsparcia wielu z podejmowanych działań nie udałoby się zrealizować – mówił Andrzej Garlicki wymieniając m.in. uruchomienie miejskich projektów, takich jak chociażby Łomżyńska Komunikacja Rowerowa, pomoc dla osób niepełnosprawnych czy rozwój gospodarczy miasta. Również przedsiębiorcy docenili podejmowane przez obecne władze miasta działania na rzecz lokalnego biznesu.

W trakcie minionej kadencji członkowie Społecznego Forum Gospodarczego konsultowali działania zawarte w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, pakiet dla biznesu w postaci ulg podatkowych dla przedsiębiorców, możliwości utworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w mieście. Dyskutowali również nad uruchomieniem cyklicznych spotkań dla przedsiębiorców, jakimi były „śniadania biznesowe”, czy promowaniem lokalnych przedsiębiorców poprzez uhonorowanie ich w konkursie gospodarczym jakim stały się „Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Podejmowali również próby skupienia lokalnego biznesu w ramach jednej organizacji.

Zastępca prezydenta przyznał, że obejmując to stanowisko spotkał się z nieufnością ze strony lokalnego biznesu, wynikającą z doświadczeń we współpracy z samorządem w poprzednich latach. – Mam przekonanie, że tę ścianę jednak skruszyliśmy i parę rzeczy, wbrew napotkanemu oporowi materii, wspólnie z państwem udało nam się wykonać z dobrym efektem. Będę dalej zachęcał, by reaktywować Łomżyńską Izbę Przemysłowo Handlową, ponieważ miała swoje sukcesy w przeszłości i jest naszym przedsiębiorcom niewątpliwie potrzebna – powiedział zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Wspólnie uznano, że konieczna jest szersza integracja, a organizacja skupiająca lokalny biznes powinna być niezależna od władz miasta, gdyż wielu przedsiębiorców nie angażuje się w przedsięwzięcia firmowane przez Urząd Miejski postrzegając je jako działania polityczne.

Podsumowując minione trzy lata przedsiębiorcy podkreślali, że podjęte działania przyniosły wymierne efekty. Śniadania biznesowe przyczyniły się do wzajemnego poznania i wielu z nich dzisiaj współpracuje z firmami, których wcześniej nie znało, a konkurs gospodarczy „Łomżyńskie Anioły Biznesu” cieszy się uznaniem i zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu. Zgodzili się, że miasto korzystnie się zmieniło.

W trakcie spotkania podjęto również temat rozwoju kształcenia zawodowego, opartego na praktykach u przedsiębiorców, którym szerzej Forum Gospodarcze powinno zająć się w nowej kadencji. Dyskutowano również o tworzeniu nowych terenów inwestycyjnych i przyciągnięciu dużych inwestorów zewnętrznych, którzy w ten program mogliby się włączyć. Miasto obecnie nie ma swoich gruntów, które na preferencyjnych warunkach mogłoby przeznaczyć pod inwestycje. Jedyną nieruchomością jest działka o powierzchni 2,5 ha znajdująca się w specjalnej strefie ekonomicznej. – Jeden znaczący przedsiębiorca z zewnątrz może spowodować efekt kuli śniegowej i przyciągnąć kolejnych inwestorów zewnętrznych do Łomży. W kreowaniu pozytywnego klimatu do inwestowania w naszym mieście niezbędne jest jednak wsparcie lokalnego biznesu – powiedział Andrzej Garlicki informując o przygotowywanej zmianie Studium, a potem Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dzięki czemu w okolicy ulicy Meblowej powstanie 160 ha terenów inwestycyjnych praktycznie bez żadnych ograniczeń. Zainteresowanie tymi terenami wyrażają już pierwsze duże firmy z Polski. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że Łomża jest w innej sytuacji niż 4 lata temu. Wiadomo, że w najbliższym czasie powstanie Via Baltica. Budowa tej drogi, położenie miasta, a także stopa bezrobocia, stają się magnesem i impulsem do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego  miasta. Wykorzystanie tego czasu jest zadaniem na najbliższe 5 lat.

Powołanie Społecznego Forum Gospodarczego na kolejną kadencję prezydent Mariusz Chrzanowski planuje w przyszłym roku.