Bariery rozwoju mediacji w sprawach gospodarczych

Informujemy, że Podlaskie Centrum Arbitrażu  i Mediacji (PCAM) działające przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, organizuje dla  sędziów, prokuratorów, przedsiębiorców, mediatorów oraz absolwentów studiów kierunkowych (prawniczych) bezpłatny panel dyskusyjny na temat: „Bariery rozwoju mediacji  w sprawach gospodarczych”

Celem panelu jest dyskusja na temat barier rozwoju mediacji gospodarczych oraz wypracowanie konstruktywnych wniosków dotyczących wdrożenia skutecznej procedury alternatywnego rozwiązywania sporów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 marca 2019r. (piątek) o godz. 900 w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej  w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Dla celów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 6525645 lub e-mail:biuro@iph.bialystok.pl

Osobom, które się nie zakwalifikują z powodu braku miejsc w pierwszym terminie proponujemy udział w drugim terminie tj. 7.03.2019 r. (czwartek) godz.900     w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.