Masz pomysł na biznes? “Zgłoś się do drugiej edycji projektu Hub of Talents 2”

Po sukcesie pierwszej pilotażowej edycji projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów –  Hub of Talents” do której wpłynęło ok. 650 zgłoszeń, a inkubowanych było 70 spółek PARP zdecydował o kontynuacji programu.

„Hub of Talents 2” to kontynuacja realizowanego w Polsce Wschodniej pilotażowego projektu skierowanego do osób posiadających innowacyjny pomysł na biznes.

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o ponownie będzie partnerem Platform startowych realizowanych wspólnie z:

  1. Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym – Liderem Projektu
  2. Politechniką Białostocką
  3. „Polsko Amerykańską Radą Współpracy” Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej I Rozwoju Technologii
  4. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
  5. Effective Sp. z o.o.
  6. Infini Seed Sp. z o.o.
  7. Kancelarią Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p.
  8. Gogler Brzeziński, Suszko Sp.j.
  9. ZETO S.A.

W ramach projektu zaplanowano 8 cykli inkubacji trwających od 3 do 8 m-cy, których okres wynikać będzie z opracowanego indywidualnego planu inkubacji przez dedykowanego dla każdej spółki Managera Inkubacji. Pomysłodawca będzie mógł skorzystać z usług podstawowych oraz zaprojektowanych w oparciu o indywidualny program inkubacji usług specjalistycznych, niezbędnych do osiągnięcia zweryfikowanego rynkowo MVP i przygotowanie na jego podstawie rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego.  Każdemu z inkubowanych przedsiębiorstw zapewniony zostanie dostęp do branżowych ekspertów oraz mentorów.

Projekt realizowany będzie w okresie od 29 marca 2019 roku do września 2023, natomiast Inkubacja przedsiębiorstw typu startup przewidziana jest od czerwca 2019  do czerwca 2023. Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Rezultatem projektu będzie powstanie 270 nowych przedsiębiorstw. Po zrealizowaniu planu inkubacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji podmiot może starać się o 800 tys. złotych dofinansowania na rozwój swojego biznesu.

Ten kompleksowo przygotowany program tworzy cały ekosystem startupowy, budując sieć powiązań młodych przedsiębiorców z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. W działania zostali zaangażowani zewnętrzni eksperci – specjaliści w danej dziedzinie technologicznej, a także inne instytucje otoczenia biznesu, fundusze VC, seedowe, aniołowie biznesu i inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt. Co to oznacza? Uczysz się od najlepszych!

Z tak silnym wsparciem każdy innowator ma szansę w krótkim czasie przejść drogę od niedoświadczonego pomysłodawcy do świadomego swoich możliwości rynkowych pioniera, który działa na skalę globalną!

Całkowity koszt projektu wynosi 23 660 900,00 złotych i realizowany jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

 

Więcej informacji na temat rekrutacji  na stronie www.parklomza.pl