Budowa i przebudowa chodników w Łomży – ul. Adama Chętnika

W dniu 25.03.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego: “Budowa i przebudowa chodników w Łomży – ul. Adama Chętnika”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.  ul. Poznańska 152; 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował m.in.:

 1. Rozebranie istniejących chodników, zjazdów dojść do posesji z nawierzchni bitumicznej wraz z obrzeżem 6/20
 2. Wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy
 3. Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 15/30 (na zjazdach 15/22) 190m
 4. Wykonanie chodnika około 240 m2:
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
 • Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
 • Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

5. Wykonanie zjazdów około 150 m2:

 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
 • Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
 • Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
 • Regulacja istniejących studzienek i zasuw wodomierzowych
 • Wymiana oraz regulacja pokryw studni telekomunikacyjnych
 • Organizacja ruchu na czas budowy
 • Inwentaryzacja powykonawcza

Roboty zostały wykonane w terminie do 21.03.2019 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  25.03.2024 r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł  58 486,50 zł brutto.