Śniadanie biznesowe w Łomży, przyjazny klimat dla przedsiębiorców w Łomży

Pracownicze Plany Kapitałowe tematem najbliższego śniadania biznesowego

Po przerwie wakacyjnej serdecznie zapraszamy na kolejne  śniadanie biznesowe, które odbędzie się 07 listopada 2019 r.  o godz. 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża, ul. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża.

Śniadanie biznesowe poświęcone będzie  między innymi  Pracowniczym Planom Kapitałowym.

Serdecznie zapraszamy na śniadanie wszystkich przedsiębiorców. Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres cop@um.lomza.pl  lub telefonicznie 86 2156852 lub zarejestrować się tutaj.

Agenda spotkania: