Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6

W dniu 29.11.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży”.  Miasto Łomża otrzymało na ten cel pół miliona złotych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wykonawcą w/w zadania była firma: Zakład Remontowo – Budowlany Ryszard Łachacz, 18 – 413 Rzekuń, ul. Szkolna 13. Łomża jest jednym ze „szczęśliwych” samorządów, które otrzymało środki z tzw. rezerwy Premiera. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w lipcu br., a jego całkowita wartość wyniosła 1.129.672,06 zł. Przedsiębiorca udzielił pięcioletniej gwarancji na wykonane prace.

Zakres zrealizowanych prac obejmował: naprawę izolacji ścian fundamentowych z dociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie systemowe ścian nadziemia, ocieplenie stropodachu oraz montaż nowego systemu odprowadzania wód opadowych i instalacji odgromowej. W trakcie robót budowlanych  wykonano również nową opaskę wokół budynku oraz elewację.