Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do 3 tury projektu “Hub of Talents 2”

Masz innowacyjny pomysł na biznes, zgłoś się do projektu Hub of Talents 2, realizowanego w Parku Przemysłowym Łomża wspólnie z partnerami, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Termin składania wniosków do 3 cyklu naboru upływa 31 maja 2020 roku.

„Hub of Talents 2” to kontynuacja realizowanego w Polsce Wschodniej pilotażowego projektu skierowanego do osób posiadających innowacyjny pomysł na biznes. Zaplanowano 8 cykli inkubacji trwających od 3 do 8 m-cy, których okres wynikać będzie z opracowanego przez dedykowanego dla każdej spółki Managera indywidualnego planu inkubacji. Pomysłodawca będzie mógł skorzystać z usług podstawowych oraz zaprojektowanych w oparciu o indywidualny program inkubacji usług specjalistycznych, niezbędnych do osiągnięcia zweryfikowanego rynkowo MVP i przygotowanie na jego podstawie rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego.  Każdemu z inkubowanych przedsiębiorstw zapewniony zostanie dostęp do ekspertów branżowych oraz mentorów.

Projekt realizowany jest w okresie od 29 marca 2019 roku do września 2023, natomiast Inkubacja przewidziana jest od czerwca 2019 roku  do czerwca 2023 roku. Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych firm. Rezultatem projektu będzie powstanie 270 nowych przedsiębiorstw, które po zrealizowaniu planu inkubacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji będą mogły otrzymać1 mln złotych dofinansowania na rozwój.

Ten kompleksowo przygotowany program tworzy cały ekosystem startupowy, budując sieć powiązań młodych przedsiębiorców z doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. W działania zostali zaangażowani zewnętrzni eksperci – specjaliści w danej dziedzinie technologicznej, a także inne instytucje otoczenia biznesu, fundusze VC, seedowe, aniołowie biznesu, inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt. Co to oznacza? Uczysz się od najlepszych!

Z tak silnym wsparciem każdy innowator ma szansę w krótkim czasie przejść drogę od niedoświadczonego pomysłodawcy do świadomego swoich możliwości rynkowych pioniera, który działa na skalę globalną!

Całkowity koszt projektu wynosi 23.660.900,00 złotych i realizowany jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie www.parklomza.pl.