Brexit – co wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza w 2020 r. dla firm

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. 1 lutego 2020 r. jest:

 • datą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE,
 • pierwszym dniem, w którym UE będzie liczyć już 27 a nie 28 państw członkowskich,
 • pierwszym dniem rozpoczęcia okresu przejściowego, który będzie trwać do końca 2020 roku.

W okresie przejściowym – do końca 2020 roku – polscy przedsiębiorcy i obywatele nie odczują zasadniczych zmian w relacjach z Wielką Brytanią. W tym czasie:

 • obowiązują dotychczasowe zasady związane ze swobodą przepływu osób. Polacy, którzy przyjadą na Wyspy do końca 2020 r. będą mogli mieszkać, pracować i uczyć się na obecnych zasadach;
 • nie ma ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. Wielka Brytania pozostaje w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE;
 • obowiązują obecne zasady przekraczania granicy UE-Wielka Brytania. Nadal będzie można podróżować do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego;
 • obowiązują obecne zasady dotyczące eksportu towarów do Wielkiej Brytanii. Nie ma potrzeby składania zgłoszeń celnych, posiadania dodatkowych dokumentów (np. świadectw pochodzenia), niewymaganych dotychczas certyfikatów dla produktów. Wielka Brytania respektuje wszystkie regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie;
 • zachowują ważność pozwolenia celne wydane przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie  przepisów unijnego kodeksu celnego;
 • obowiązują dotychczasowe przepisy w zakresie VAT i akcyzy, w tym limity zwolnień dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych systemów informatycznych itp.;
 • nie zmieniają się zasady w zakresie obowiązków dot. uzyskania licencji, pozwoleń lub spełniania norm sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów rolno-spożywczych;
 • nie zmieniają się zasady wykonywania transportu drogowego i lotniczego pomiędzy UE a Wielką Brytanią;
 • obowiązuje wzajemne uznawania kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli zawodów regulowanych;
 • obowiązuje jednolity paszporty dla usług finansowych.

Obywatele brytyjscy mieszkający w Polsce w trakcie okresu przejściowego (i po jego zakończeniu) utrzymają swoje prawa dot. pobytu, wykonywania pracy, dostępu do edukacji, służby zdrowia i usług publicznych.

Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego o rok lub dwa. Decyzja o przedłużeniu musi być jednak podjęta przed 1 lipca 2020 r. Należy wziąć jednak pod uwagę deklarację rządu Wielkiej Brytanii, który nie zakłada przedłużenia okresu przejściowego.

Nowe relacje z Wielką Brytanią od 2021 roku

Warunki współpracy gospodarczej po zakończeniu okresu przejściowego będą zależeć od treści przyszłej umowy o wolnym handlu. Negocjacje powinny rozpocząć się w lutym tego roku.

Na obecnym etapie nie da się przesądzić jak będą wyglądać relacje UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 roku. Pewnym jest, że nie będą one takie same jak dzisiaj i w handlu z Wielką Brytanią pojawią się dodatkowe obowiązki i ograniczenia. Kształt przyszłych relacji może być znany na krótko przed końcem okresu przejściowego.

Najnowsze informacje na temat brexitu znajdziesz zawsze na https://www.brexit.gov.pl/

źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/brexit-co-wyjscie-wielkiej-brytanii-z-ue-oznacza-w-2020-r-dla-firm