Podlaski Pakiet Gospodarczy – wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw

142 mln zł to wartość pierwszej części wsparcia dla podlaskich firm w związku z panującą epidemią koronawirusa. 72 mln z tej kwoty zostanie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a 70 mln na korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw.

W ramach pierwszej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego przeznaczono na ten cel, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też częściowo ze środków budżetu państwa, 142 mln zł.

Ochrona miejsc pracy – filar projektu

Pierwsza część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego zakłada wsparcie w dwóch obszarach.

Pierwszy z nich dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników małych i średnich przedsiębiorstw i osób samozatrudniających się. Na ten cel zagwarantowano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy 72 mln zł. Na każdego z pracowników, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie części wynagrodzenia i składki ZUS.  Jeżeli obroty przedsiębiorcy w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy spadły w porównaniu z analogicznym okresem z roku ubiegłego, o co najmniej 30 proc., to do takiego przedsiębiorcy trafi wsparcie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Ta kwota wynosi dzisiaj 1.533 zł na jednego pracownika. Wsparcie będzie udzielane przez trzy miesiące, pod warunkiem utrzymania pracownika firmy przez minimum trzy miesiące. Przedsiębiorcy, których obroty spadną powyżej 50 proc. mogą liczyć na wyższą pomoc finansową. O pomoc mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw

Drugim elementem wsparcia w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego jest uruchomienie pożyczek na bardzo dobrych warunkach finansowych i udogodnienia w spłatach dla dotychczasowych pożyczkobiorców. To 70 mln zł na pożyczki z zerowym oprocentowaniem, z wydłużonym okresem karencji i bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Pożyczki będą dostępne również dla tych podmiotów, które już korzystały z funduszy unijnych w ramach RPO.

Przygotowano też szereg udogodnień dla przedsiębiorców, którzy pożyczkę już zaciągnęli. Będą oni mieli możliwość pozyskania tzw. wakacji kredytowych do sześciu miesięcy, zawieszenie rat kapitałowych i odsetkowych. Dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli spłaty rat, karencja może zostać wydłużona nawet do 12 miesięcy.

Jak zapowiedział marszałek, kolejną część pakietu pomocowego zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – jak wyliczyć?

Przykład 1:

Przedsiębiorca zatrudnia 22 pracowników – wszyscy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Obroty gospodarcze firmy w okresie luty-marzec 2020 r. w związku z wystąpieniem COVID-19 spadły o 31% w porównaniu do łącznych obrotów osiągniętych w miesiącach luty-marzec 2019 r. A zatem:

22 pracowników x 1566 zł (50% wynagrodzenia minimalnego, powiększonego o ZUS) x 3 miesiące

= 103 356 zł (dotacja z RPOWP dla przedsiębiorcy)

Przykład 2:

Średni przedsiębiorca zatrudnia 100 pracowników – wszyscy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Obroty gospodarcze firmy w okresie luty-marzec 2020 r. w związku z wystąpieniem COVID-19 spadły o 51% w porównaniu do łącznych obrotów osiągniętych w miesiącach luty-marzec 2019 r. A zatem:

100 pracowników x 2192 zł (70% wynagrodzenia minimalnego, powiększonego o ZUS) x 3 miesiące

= 657 600 zł (dotacja z RPOWP dla przedsiębiorcy)

Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego można uzyskać, kontaktując się z:

Prezentacja Podlaskiego Pakietu Gospodarczego

Żródło: Wrota Podlasia