Tarcza finansowa za 100 mld zł

Tarcza Finansowa dla przedsiębiorstw

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) informuje o uruchomieniu w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej nowego programu pomocowego, skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa (tzw. Tarcza Finansowa).
Program ma na celu ochronę rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu. Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł, w ramach których przeznaczono:

 • dla mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) 25 mld zł,
 • dla małych i średnich firm 50 mld zł,
 • dla dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR będzie wypłacane za pośrednictwem banków. Natomiast finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział będzie miał komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie odpowiedni formularz.

Mikrofirmy

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro:

 • dotkniętych spadkiem przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;
 • objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna kwota subwencji jest uzależniona od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), przy czym 75% wartości subwencji może być bezzwrotne:

 1. 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
 2. dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy; jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji.

Subwencja może być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności wynagrodzeń pracowników.

Małe i Średnie Firmy

Pomoc w tym zakresie dotyczy firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów).

Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). Podobnie jak w przypadku mikrofirm, 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5% subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Duże firmy

Skorzystanie przez duże firmy z Tarczy Finansowej może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

 • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,
 • posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,
 • rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostępne będą 3 formy finansowania:

 1. finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł,
 2. finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot,
 3. finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Wszelkie informacje na temat powyższych subwencji znajdują się na stronie internetowej PFR oraz w poradniku dostępnym pod adresem: https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa.pdf.