Pożyczki dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków i/lub instalacji firmy o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 000 000 PLN i może zostać  udzielona na 10 lat. Oprocentowanie wynosi 0%. Prowizja wynosi 0%. Nie jest wymagany wkład własny.

Katalog celów finansowania jest bardzo szeroki. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wszelkie inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej  przedsiębiorstwa w tym modernizację energetyczną budynków, ocieplenie, wymianę okien i drzwi, wymiana oświetlenia, OZE, przebudowę systemów grzewczych, wentylacyjnych, instalacje systemów odzyskiwania energii itd.

Procedura ubiegania się o pożyczkę wygląda następująco:

należy pobrać i uzupełnić wniosek wraz z załącznikami dostępne na stronie:

http://pozyczkowy.com.pl/dokumenty-do-pobrania/pozyczka-termomodernizacyjna/  (dokumentem koniecznym jest audyt energetyczny w których zostanie wskazana poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego).

Następnie należy dostarczyć wniosek wraz z załącznikami do PFRR. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu maksymalnie 21 dni od otrzymania przez PFRR kompletnej dokumentacji. Nabór ma charakter ciągły do wyczerpania środków. Decyduje kolejność wpływu wniosków.

Więcej informacji na stronie : https://pozyczkowy.com.pl/

Zapraszamy do kontaktu z doradcą i umówienia spotkania w siedzibie  PFRR, w Białymstoku, ul. Starobojarska 15

Tel. 85 74 08 668,  85 74 08 671