Nieruchomość z podstrefy ekonomicznej wystawiona na sprzedaż

Prezydent Łomży ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ciepłej. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,4776 ha wynosi 3.280.000 zł. Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali konferencyjnej nr 213 – II piętro.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium w wysokości 328.000 zł najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.
Zgodnie z miejscowym planem działka położona jest na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej. Znajduje się ona obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Łomża, której siedziba znajduje się w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 49, w związku z czym nabywcę nieruchomości obowiązuje Regulamin SSSE SA w Suwałkach, z którym można zapoznać się w siedzibie SSSE SA w Suwałkach, ul. Noniewicza 49 lub na stronie internetowej http://www.ssse.com.pl/o-ssse/do-pobrania/regulamin.html. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.