Projekt “Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

Informujemy, że MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. “Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej “Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 “Poprawa zarządzania, rozwój kapitału  ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski. Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do31 marca 2021 r.

 Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

 2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

 3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

 5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

 Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej:  <http://kompetencjedlaturystyki.pl/     http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).