Kolejne nieruchomości na sprzedaż

Prezydent Łomży ogłosił przetargi na sprzedaż dziewięciu nieruchomości położonych w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej. Odbędą się one 7 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, a osoby zainteresowane zakupem danej działki powinny wpłacić odpowiednie wadium na konto Urzędu Miejskiego najpóźniej do 3 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z miejscowym planem nieruchomości działki położone są na terenach zabudowy usługowej oraz drobnej wytwórczości lub na terenach działalności gospodarczej z przeznaczeniem podstawowym: funkcje usługowe, produkcyjne, drobnej wytwórczości, przedsiębiorstwa budowlane i gospodarki komunalnej, składy hurtowe, bazy.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij).